Zniesienie nakazu utrzymywania drobiu w zamknięciu

Informujemy, że w dniu 6 kwietnia 2017 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi uchylające dotychczasowe rozporządzenie w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.

Najważniejsza zmianą w/w jest cofnięcie nakazu utrzymywania drobiu w zamknięciu.

Mimo powyższego Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi nadal utrzymuje niektóre zakazy i nakazy m. in. nakazuje się :

  • utrzymywanie drobiu w sposób ograniczający jego kontakt z dzikimi ptakami,
  • zgłaszanie do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych,
  • utrzymywanie drobiu w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych,
    do których dostęp mają dzikie ptaki.

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii

Rozporządzenie MRiRW

 

This entry was posted in Aktualności. Bookmark the permalink.