Zostań partnerem Karty Dużej Rodziny

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej wprowadzając w czerwcu 2014 r. Kartę Dużej Rodziny, podjęło inicjatywę wspierania rodzin wielodzietnych. Po ponad roku funkcjonowania programu zniżki dla rodzin wielodzietnych oferuje ponad 1000 podmiotów z różnych branż- m.in. spożywczej, odzieżowej, księgarskiej, paliwowej czy energetycznej.


Jednak, by inicjatywa dalej się rozwijała niezbędne jest pozyskiwanie nowych podmiotów, w szczególności najbliżej miejsca zamieszkania członków rodzin wielodzietnych – w środowisku lokalnym. Zachęcamy nowe podmioty – lokalnych przedsiębiorców do przystąpienia do programu poprzez wypełnienie wstępnego formularza w postaci e-deklaracji na stronie www.rodzina.gov.pl. Wszelkie niezbędne informacje zamieszczono w załączeniu.

Karta Dużej Rodziny

Zostań Partnerem Karty Dużej Rodziny

This entry was posted in Aktualności. Bookmark the permalink.