W dniu 15 lutego 2021r. w Urzędzie Gminy Choczewo odbyło się podpisanie umów z organizacjami pozarządowymi w związku z przeprowadzonym konkursem ofert z programu współpracy Gminy Choczewo z organizacjami pozarządowymi. Do Urzędu Gminy wpłynęło siedem ofert, a wysokość środków które Gmina przeznaczyła na to zadanie wyniosła 80 tysięcy złotych.

Wójt Gminy Choczewo po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej przyznał dotację na realizację zadania publicznego zgodnie z poniższą tabelą:

  1. Stowarzyszenie Kulturalno – Społeczne „Carpe Diem Semper – Nordic Walking dla Wszystkich , Hybrydowy Inkubator Kultury 2021 – 17.500 zł
  2. Stowarzyszenie ,,GD’’ – Zdalne warsztaty modelarskie dziedzictwa architektonicznego – 500 zł
  3. Fundacja Kultury i Sztuki ,,Taki Jestem’’,  – Ostatni dzień lata – 5 500 zł
  4. Stowarzyszenia Miłośników Piłki Siatkowej „SET” Choczewo – Promowanie piłki siatkowej wśród mieszkańców Gminy Choczewo- 7.000 zł
  5. Wojskowy Klub Sportowego „Flota”- Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gminy Choczewo w strzelectwie sportowym – 5.500 zł
  6. Gminne Towarzystwo Sportu Turystyki i Rekreacji ” Latarnik ” Choczewo- Szkolenie w piłce nożnej dzieci i młodzieży – 40.000 zł
This entry was posted in Aktualności. Bookmark the permalink.