AKTUALIZACJA – KONKURS GRANTOWY CYFROWA GMINA – WSPARCIE DZIECI Z RODZIN PEGEEROWSKICH W ROZWOJU CYFROWYM

AKTUALIZACJA

KONKURS GRANTOWY CYFROWA GMINA – WSPARCIE DZIECI Z RODZIN PEGEEROWSKICH W ROZWOJU CYFROWYM

Gmina Choczewo informuje, że startuje w konkursie grantowym ,,Cyfrowa Gmina’’ mającym na celu wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym organizowanym przez KPRM oraz Fundusze Europejskie. Konkurs ten umożliwia przekazanie na własność sprzętu komputerowego dla dziecka szkoły podstawowej
lub ponadpodstawowej, które posiada krewnego w linii prostej, który to pracował niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej.

Rodziców lub pełnoletnich uczniów szkół średnich zainteresowanych otrzymaniem sprzętu komputerowego zachęcamy do składania oświadczeń dostępnych na stronie internetowej Gminy Choczewo, Serwisu Rzeczpospolitej Polskiej lub w budynku Urzędu Gminy do dnia 22.10.2021.

*Jeśli jest to możliwe do oświadczania należy dołączyć świadectwo pracy krewnego.

Warunkiem pozytywnej weryfikacji oświadczenia jest przede wszystkim zamieszkiwanie dziecka oraz działanie ówczesnego PPGRu na terenie Gminy Choczewo.

Z dniem 15.10.2021 uległy zmianie wzory oświadczeń. Osoby, które złożyły oświadczenia przed w/w datą nie są zobligowane do ich wymiany.

 W razie pytań prosimy o kontakt z pracownikiem Urzędu Gminy Choczewo Panią Julią Blok  pod numerem telefonu: 58 572-39-13  / 58 572-39-40 wew. 223. 

Więcej informacji o programie na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

AKTUALIZACJA – Oświadczenie rodzica opiekuna prawnego pdf

AKTUALIZACJA – Oświadczenie rodzica opiekuna prawnego doc

AKTUALIZACJA – Oświadczenie pełnoletniego ucznia pdf

AKTUALIZACJA – Oświadczenie pełnoletniego ucznia doc

This entry was posted in Aktualności. Bookmark the permalink.