Aktywna i niezależna – program wsparcia przedsiębiorczości kobiet

PROFESJA Centrum Aktywności Zawodowej zaprasza kobiety zainteresowane otworzeniem własnej działalności gospodarczej do udziału w projekcie.

Projekt skierowany jest do nieaktywnych zawodowo kobiet pow. 30 r.ż. chcących założyć działalność gospodarczą i pochodzących z jednej z wymienionych gmin: Puck, Choczewo, Gniewino, Linia, Luzino, Łęczyce, Cewice, Dziemiany, Karsin, Kościerzyna (gmina wiejska), Liniewo, Lipusz, Nowa Karczma, Stara Kiszewa, Nowy Dwór Gdański, Ostaszewo, Lichnowy, Malbork, Miłoradz, Nowy Staw, Stare Pole.

Adres zamieszkania na terenie powyższych powiatów jest deklarowany w oświadczeniu i nie musi być adresem zameldowania. Adres prowadzenia działalności jest dowolny, o ile dotyczy woj. pomorskiego.

Osoba nieaktywna zawodowo nie musi być zarejestrowana w Urzędzie Pracy.

W ramach projektu oferujemy:

  • Szkolenia z zakresu:

– ABC przedsiębiorczości
– Ubezpieczenia społeczne i aspekty księgowe w firmie,
– Aspekty prawne zakładania działalności,

  • Indywidualne konsultacje ze specjalistami z zakresu:

– Koncepcja działalności,
– Strategia i misja firmy,
– Przygotowanie strategii marketingowej firmy – opłacalność i efektywność ekonomiczna,
– Poprawa rentowności,

  • Dotację 24 000zł na założenie własnej działalności gospodarczej,
  • Wsparcie finansowe pomostowe przez 6 miesięcy w wysokości 1 500zł/mc, możliwe także dodatkowe wsparcie finansowe pomostowe przez kolejne 6 miesięcy w wysokości 750zł/mc.(trzeba tylko potwierdzić zapłatę składki na ZUS, pozostałe środki po opłaceniu składki ZUS mają być przeznaczone na bieżące wydatki firmy, np. wynajem lokalu, media, transport itp.)

Aby zgłosić się do projektu, należy zapoznać się z regulaminem i wypełnić formularz zgłoszeniowy.

Pomoc w wypełnianiu dokumentów udzielana jest drogą mailową:

dotacje@profesja-poznan.pl

lub telefonicznie pod nr:

575-111-542

Zgłoszenia należy złożyć osobiście w biurze projektu w Bytowie lub drogą pocztową na adres realizatora projektu:

Profesja Centrum Aktywności Zawodowej Sp. z o.o. + Fundacja Partycypacji Społecznej

ul. 1 Maja 11/2, 77 – 100 Bytów w godz. 08:00-16:00

Z projektu wyłączone są osoby, które posiadały aktywny wpis CEIDG, KRS lub prowadzące działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Strona internetowa projektu:
http://www.profesja-poznan.pl/projekty/aktualne/169-aktywna-i-niezalezna-program-wsparcia-przedsiebiorczosci-kobiet

plakat-aktywna-i-niezalezna 

 

This entry was posted in Aktualności. Bookmark the permalink.