Projekt „IDEALNY SZEF – TO JA!”

Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o. informuje osoby zainteresowane założeniem własnej działalności o możliwości otrzymania bezzwrotnej dotacji na otwarcie firmy
w ramach projektu „IDEALNY SZEF – TO JA!” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V „Zatrudnienie”, Działanie 5.7. „Nowe mikroprzedsiębiorstwa”.

Do projektu mogą zgłosić się osoby które:

 • nie pracują– osoby bezrobotne lub bierne zawodowo,
 • mają powyżej 30 lat,
 • zamieszkującą (nie wymaga się meldunku) obszary o niskim poziomie przedsiębiorczości i wysokim poziomie bezrobocia w woj.pomorskim (wykaz obszarów http://dotacjepomorskie.zgd.com.pl/obszary-objete-wsparciem/ ) a także
 • należą do jednej z poniższych grup:
  • kobiet,
  • osób z niepełnosprawnością,
  • osób powyżej 50 roku życia,
  • osób bezrobotnych powyżej 12 miesięcy,
  • osób z wykształceniem średnim lub niższym.

W ramach projektu można otrzymać  bezzwrotną dotację na otwarcie własnej firmy do 23.398,68 zł, a także wsparcie pomostowe w wysokości do 1.800,00 zł/miesięcznie do 6/12 miesięcy (wsparcie pomostowe podstawowe i przedłużone).

O projekcie „IDEALNY SZEF – TO JA!” więcej na stronie projektu http://dotacjepomorskie.zgd.com.pl/

Nabór dokumentów do projektu trwa od 27.12.2016 do 20.01.2017 r.

Dokumenty dostępne na stronie http://dotacjepomorskie.zgd.com.pl/dokumenty-do-pobrania/

 

Biuro projektu “IDEALNY SZEF – TO JA!”

ul. Przemysłowa 35, 76-200 Słupsk, tel. 512 020 355

 

Projekt realizowany w okresie od 01.12.2016 do 31.05.2018 r.

plakat-idealny-szef-to-ja-pieczatka-rekrutacja

This entry was posted in Aktualności. Bookmark the permalink.