”Budowa ciągu komunikacyjnego prowadzącego do morza w miejscowości Sasino”

Zakończono realizację inwestycji pod nazwą ”Budowa ciągu komunikacyjnego prowadzącego do morza w miejscowości Sasino”.
W ramach tego przedsięwzięcia wybudowano odcinek 1.500 mb drogi – ciągu pieszo-rowerowego o nawierzchni naturalnej z klińca – kruszywa łamanego i jezdni ograniczonej obrzeżami betonowymi, szerokości 3 mb z poboczami, od centrum wsi Sasino-Stilo do plaży – wejścia nr 51, a w pasie tej drogi sieć wodociągową długości 1.628 mb z hydrantami, która zapewni ochronę p.poż. lasów oraz zaopatrzenie w wodę istniejących i planowanych na plaży obiektów sanitarnych handlowych czy gastronomicznych. Wybudowano także sieć energooszczędnego oświetlenia ulicznego – parkowego, które oświetli nowo wybudowany odcinek drogi do morza. Cała linia kablowa będzie ma długość 2.098mb, posadowiono 47 słupów z oprawami LED.
Inwestycja została zrealizowana w części dzięki dofinansowaniom ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, a także darowizn Fundacji PGE i Spółek realizujących inwestycję związaną z budową morskich farm wiatrowych na morzu.
Dzięki tej inwestycji coraz liczniej odwiedzający ten teren turyści będą mogli dotrzeć na plażę w Sasinie pieszo lub rowerem drogą gminną o równej i bezpiecznej nawierzchni oraz o łagodnych spadkach.
This entry was posted in Aktualności. Bookmark the permalink.