Drugi termin wywozu śmieci wielkogabarytowych

UWAGA!

WÓJT GMINY CHOCZEWO PRZYPOMINA O DRUGIM TERMINIE WYWOZU WIELKOGABARYTÓW.

ZGŁOSZENIA NIERUCHOMOŚCI,Z KTÓREJ MA NASTAPIĆ DRUGI WYWÓZ PRZYJMOWANE BĘDĄ DO:

02.04.2021

58 572 39 13 (wew. 209) 

ODPADY  WIELKOGABARYTOWE ODBIERANE BĘDĄ WYŁĄCZNIE PO WCZEŚNIEJSZYM ZGŁOSZENIU ADRESÓW NIERUCHOMOŚCI, Z KTÓRYCH  MA NASTAPIĆ WYWÓZ.

 

ZGŁOSZENIE NALEŻY DOKONAĆ NAJPÓŹNIEJ 3 DNI PRZED PLANOWANYM TERMINEM ODBIORU!

2 TERMIN ODBIORU ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH: 06.04.2021

ŁĘTOWO,ŁĘTÓWKO,SŁAJKOWO,GARDKOWICE,

KARCZEMKA GARDKOWSKA,ŻELAZNO,KUROWO,

PRZEBENDOWO,PRZEBENDÓWKO,BORKOWO,

BORKÓWKO,ZWARTOWO,ZWARTÓWKO,

ZWARCIENKO,GOŚCIĘCINO

This entry was posted in Aktualności. Bookmark the permalink.