Wywóz wielkogabarytów

UWAGA!

WÓJT GMINY CHOCZEWO PRZYPOMINA O CZWARTYM TERMINIE WYWOZU WIELKOGABARYTÓW.

ZGŁOSZENIA NIERUCHOMOŚCI,Z KTÓREJ MA NASTĄPIĆ CZWARTY WYWÓZ PRZYJMOWANE BĘDĄ DO:

07.04.2021

58 572 39 13 (wew. 209) 

ODPADY  WIELKOGABARYTOWE ODBIERANE BĘDĄ WYŁĄCZNIE PO WCZEŚNIEJSZYM ZGŁOSZENIU ADRESÓW NIERUCHOMOŚCI, Z KTÓRYCH  MA NASTAPIĆ WYWÓZ.

 ZGŁOSZENIE NALEŻY DOKONAĆ NAJPÓŹNIEJ 3 DNI PRZED PLANOWANYM TERMINEM ODBIORU!

4 TERMIN ODBIORU ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH: 08.04.2021

OSETNIK-STILO-SASINO,

CIEKOCINO,CIEKOCINKO,SŁAJSZEWO,

SŁAJSZEWKO,BIEBROWO,JACKOWO

This entry was posted in Aktualności. Bookmark the permalink.