Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne Projektu Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2015-2025.

 

 

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych, których celem jest zebranie opinii, propozycji i uwag mieszkańców Gminy Choczewo w zakresie Projektu Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2015-2025.
Konsultacje prowadzone będą w okresie od 17 czerwca 2015 r. do 26 czerwca 2015 r.
Projekt Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2015-2025 w wersji elektronicznej dostępny jest poniżej oraz w wersji papierowej w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choczewie, ul. Kusocińskiego 5, 84-210 Choczewo.
Do udziału w konsultacjach zapraszamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców Gminy Choczewo, również przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz pracowników jednostek organizacyjnych.
Uwagi i wnioski do projektu można zgłaszać za pomocą Formularza uwag w formie pisemnej drogą elektroniczną na adres: gopschoczewo@op.pl lub bezpośrednio w siedzibie ośrodka.

Projekt Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2015-2025

Zarządzenie Wójta Gminy Choczewo

Formularz uwag

This entry was posted in Aktualności. Bookmark the permalink.