Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien złożyć wniosek do Urzędu Gminy Choczewo.

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego należy składać :

w terminie od 1 lutego 2021 r. do 1 marca 2021 r. wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r.,

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2021 r. wynosi:

100,00 zł * ilość ha użytków rolnych

oraz

30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

1 – 30 kwietnia 2021 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

1 – 29 października 2021 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

gotówką albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Wnioski można również pobrać w Urzędzie Gminy Choczewo, pok. nr 9.

W razie jakichkolwiek  pytań proszę o kontakt:

58 572 39 13 – wew. 225

a.szmyd@choczewo.wskoczdosieci.pl

FORMULARZE DO POBRANIA NA STRONIE INTERNETOWEJ:

http://bip.choczewo.com.pl/artykul/57/3087/zwrot-podatku-akcyzowego-zawartego-w-cenie-oleju-napedowego-wykorzystywanego-do-produkcji-rolnej

This entry was posted in Aktualności. Bookmark the permalink.