Numery kont bankowych

KONTA BANKOWE URZĘDU GMINY CHOCZEWO W KASZUBSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W WEJHEROWIE ODDZIAŁ W CHOCZEWIE:

 UWAGA: Informujemy, nastąpiła zmiana numerów rachunków bankowych dla mieszkańców gminy z tytułu płatności podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Od dnia 01 lutego 2021r każdy mieszkaniec ma swój indywidualny numer rachunku bankowego do dokonywania płatności. Informacja o indywidualnych numerach rachunku przekazana będzie mieszkańcom wraz z decyzją o wymiarze podatku od nieruchomości oraz podatku rolnego i leśnego. Odrębnym pismem przekazana zostanie informacja o indywidualnym numerze konta bankowego dla płatności za gospodarkę odpadami.

Numer rachunku bankowego obowiązujący w latach ubiegłych jest nadal aktywny i wpłaty dokonane na dotychczasowy rachunek są przyjmowane i księgowane, jednakże z uwagi na wdrożenie płatności masowych uprzejmie prosimy o wpłacanie już na nowy indywidualny numer rachunku bankowego.

Jednocześnie informujemy, że osoby fizyczne nadal mogą dokonywać płatności podatków u sołtysów.  

  • 69 8350 0004 2600 0185 2000 0010 – DOCHODY opłata skarbowa, płatność za koncesję na sprzedaż alkoholu, podatki i opłaty od osób prawnych i inne należności na rzecz Gminy
  • 72 8350 0004 2600 0185 2000 0150 – DOCHODY – Gospodarka odpadami
  • 90 8350 0004 2600 0185 2000 0020 – WYDATKI
  • 51 8350 0004 2600 0185 2000 0140 – SUMY DEPOZYTOWE wpłata wadium
  • 43 8350 0004 2600 0185 2000 0090 – FUNDUSZ PRACY

 

This entry was posted in Aktualności. Bookmark the permalink.