Otwarty konkurs ofert Wojewody Pomorskiego dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w 2021 roku.

Wojewoda Pomorski ogłosił, w dniu 23 marca 2021 r., otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w 2021 roku.

Termin składania ofert mija 30 kwietnia br.

Oferty konkursowe należy składać wyłącznie na formularzu określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).

Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w 2020 roku. (bip.gov.pl)

This entry was posted in Aktualności. Bookmark the permalink.