Wywóz śmieci wielkogabarytowych

UWAGA!

WÓJT GMINY CHOCZEWO PRZYPOMINA O  PIERWSZYM TERMINIE WYWOZU WIELKOGABARYTÓW.

ZGŁOSZENIA NIERUCHOMOŚCI,Z KTÓREJ MA NASTĄPIĆ PIERWSZY WYWÓZ PRZYJMOWANE BĘDĄ DO:

29.03.2021

58 572 39 13 (wew. 209)

 ODPADY  WIELKOGABARYTOWE ODBIERANE BĘDĄ WYŁĄCZNIE PO WCZEŚNIEJSZYM ZGŁOSZENIU ADRESÓW NIERUCHOMOŚCI, Z KTÓRYCH  MA NASTĄPIĆ WYWÓZ.

 ZGŁOSZENIE NALEŻY DOKONAĆ NAJPÓŹNIEJ 3 DNI PRZED PLANOWANYM TERMINEM ODBIORU!

1 TERMIN ODBIORU ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH: 31.03.2021

CHOCZEWO, LUBLEWKO, LUBLEWO,

STARBIENINO, CHOCZEWKO

This entry was posted in Aktualności. Bookmark the permalink.