Spotkanie informacyjne w Gdańsku dla przedsiębiorców

„Przedsiębiorco skorzystaj! Fundusze Europejskie 2014-2020 dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw”.
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku zaprasza na spotkanie informacyjne organizowane 31 sierpnia 2016 r, poświęcone zagadnieniom związanym z Funduszami Europejskimi na rozwój działalności gospodarczej w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

W programie spotkania omówienie m.in.:

  • wsparcia dla przedsiębiorców na rozwój działalności gospodarczej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,
  • wsparcia dla przedsiębiorców na projekty B+R oraz innowacje w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój 2014-2020,
  • wsparcia mikro, małych i średnich przedsiębiorstw ze środków krajowych,
  • źródeł informacji o Funduszach Europejskich.

Termin i miejsce spotkania:
Spotkanie odbędzie się w środę 31 sierpnia 2016 r. w godz. 10:00-13:30 w siedzibie Agencji Rozwoju Pomorza S.A. w Gdańsku przy al. Grunwaldzkiej 472 D (budynek Olivia Six – sala 12.13 na XII piętrze).

Zgłoszenia:
Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: gdansk.pife@pomorskie.eu lub zgłoszenie telefoniczne pod nr (58) 323 31 06, do 24 sierpnia 2016 r.

Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników spotkania informacyjnego.

Uwaga!
Z powodu ograniczonej liczby miejsc o uczestnictwie w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Udział w spotkaniu informacyjnym jest bezpłatny.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Do pobrania:

Program spotkania
Formularz zgłoszeniowy

logotypy-dol-new

This entry was posted in Aktualności. Bookmark the permalink.