Stowarzyszenie STEK Wspólna Przyszłość informuje

UWAGA – bardzo ważna informacja dla osób, które zadeklarowały chęć przystąpienia do projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej na terenie Gminy Choczewo poprzez instalację odnawialnych źródeł energii” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Poddziałanie 10.3.1. Odnawialne Źródła Energii.

W związku z przystąpieniem Stowarzyszenia STEK „Wspólna Przyszłość”, jako partnera spoza sektora finansów publicznych, do wspólnego przygotowania i realizacji projektu z Gminą Choczewo pn. „Poprawa efektywności energetycznej na terenie Gminy Choczewo poprzez instalację odnawialnych źródeł energii” w ramach Poddziałania 10.3.1. Odnawialne źródła energii – Wsparcie Dotacyjne w ramach Osi Priorytetowej 10 Energia Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 osobom zainteresowanym członkostwem w naszym Stowarzyszeniu (jest to warunek skorzystania z dotacji do instalacji solarnej, paneli fotowoltaicznych i pomp ciepła!) udostępniamy deklarację przystąpienia.

Wypełnione deklaracje prosimy składać w Urzędzie Gminy w Choczewie pok. nr 14
do dnia 26.01.2017 r.

Deklaracja Członkowska Stowarzyszenia STEK Wspólna Przyszłość

Statut Stowarzyszenia STEK Wspólna Przyszłość

This entry was posted in Aktualności. Bookmark the permalink.