„Środa z Funduszami dla przedsiębiorstw na inwestycje proekologiczne”

Lokalny Punkt Informacyjny w Wejherowie  w ramach cyklu „Środa z Funduszami” zaprasza na spotkanie informacyjne poświęcone zagadnieniom związanym ze wsparciem inwestycji proekologicznych w przedsiębiorstwach współfinansowanych ze środków unijnych w perspektywie na lata 2014-2020.


W programie spotkań m.in.:

Fundusze Europejskie dla przedsiębiorstw w latach 2014-2020 – zakres wsparcia na inwestycje firm;
możliwości wsparcia dla przedsiębiorstw na inwestycje proekologiczne:
–  Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,
–  Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020;
pozostałe możliwości uzyskania wsparcia na inwestycje proekologiczne:
–  Europejska Współpraca Terytorialna,
–  środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
źródła informacji o Funduszach Europejskich.

Termin i miejsce spotkania:
Spotkanie odbędzie się w środę 4 listopada  2015 r. w godz. 10:00-13:00,
w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Wejherowie przy ul. 3 Maja 4 (budynek Starostwa Powiatowego w Wejherowie, sala 9)

Zgłoszenia:
Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie do dnia 2 listopada 2015 r. wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres mailowy wejherowo.pife@pomorskie.eu lub zgłoszenie telefoniczne tel.: 58 572 94 52

Formularz zgłoszeniowy
Program spotkania – 04.11.2015

Rekrutacja na spotkania rozpoczyna się w dniu 21 października 2015 r.
Udział w spotkaniach informacyjnych jest bezpłatny.
„Środy z Funduszami” to cykl spotkań informacyjnych dla beneficjentów oraz potencjalnych beneficjentów organizowanych we współpracy z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

This entry was posted in Aktualności. Bookmark the permalink.