Archiwum 2012

21-12-2012r.

powiększ


12-12-2012r.

powiększ


12-12-2012r.

powiększ


11-12-2012r.

powiększ

WIĘCEJ INFORMACJI – kliknij


10-12-2012r.

powiększ


10-12-2012r.

powiększ


04-12-2012r.

Firma MW EKO InVESTMENT Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, poszukuje gruntów pod elektrownie fotowoltaiczne o powierzchni od 3 do 10 ha.
Ważnym czynnikiem jest odległość działki od linii energetycznej 15kV, która nie powinna przekraczać 1 km.
Istotnymi parametrami gruntów przeznaczonych pod fotowoltaikę jest ich położenie względem nasłonecznienia, najlepsza ekspozycja to południowe nachylenie terenu lub teren płaski.
W pobliżu, w żadnym wypadku, nie mogą występować obiekty rzucające cień na ewentualną instalację (drzewa, budynki, wieże wiatraków itp.).
Poszukujemy gruntów IV, V i VI klasy, nie może to być jednak teren podmokły.
Oferty zawierające dane kontaktowe do właściciela, powierzchnię oraz numery geodezyjne działek z obrębem, należy przesłać na adres mailowy leszek.gimel@mwekoinvestment.pl
lub prosimy o kontakt telefoniczny: 509 567 370.


03-12-2012r.

powiększ


03-12-2012r.

powiększ
http://naszesmieci.mos.gov.pl/


28-11-2012r.

powiększ


27-11-2012r.

powiększ


23-11-2012r.

powiększ


21-11-2012r.

powiększ


21-11-2012r.

Zdjęcia z powieszenia w dniu 20.11.2012r. wiechy w Warsztatach Terapii Zajęciowej “Mimo wszystko” w Lubiatowie.

powiększ powiększ powiększ powiększ powiększ powiększ powiększ powiększ powiększ powiększ powiększ powiększ


19-11-2012r.

powiększ


16-11-2012r.

powiększ


16-11-2012r.

Informujemy, że w dniu 12 listopada br. w sali konferencyjno-wystawowej Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej w Choczewie odbyła się sesja nadzwyczajna trzech Rad Gmin: Choczewa, Gniewina i Krokowej, podczas której zostało podpisane porozumienie pod nazwą “Pakt na rzecz zatrudnienia i rozwoju”, na rzecz wspierania lokalnego rynku pracy oraz dynamizowania rozwoju gospodarczego na swoim obszarze.

TREŚĆ POROZUMIENIA

powiększ powiększ


16-11-2012r.

Urząd Komunikacji Elektronicznej rozpoczął aktualizację ogólnokrajowych map popytu na usługi telefonii stacjonarnej, szerokopasmowy Internet oraz na samorządowe hot-spoty z dostępem do Internetu w miejscach publicznych. Nowe mapy popytu będą opracowane po uzyskaniu od użytkowników zgłoszeń zapotrzebowania na te usługi.

Informacje o obszarach, na których nie jest świadczona usługa telefonii stacjonarnej, Internetu szerokopasmowego, prosimy przekazywać w jednej wybranej przez Państwa, spośród poniżej wskazanych, formie:
1) dla tych z Państwa, którzy mają dostęp do Internetu – poprzez wypełnienie ankiet na stronie UKE http://www.mapa.uke.gov.pl/ankiety/
2) dla tych z Państwa, którzy nie mają dostępu do Internetu:
– telefonicznie na numer infolinii Centrum Informacji Konsumenckiej tel. 801 900 853 – pracownik UKE przyjmujący Państwa zgłoszenie, w trakcie prowadzonej rozmowy wypełni we współpracy z Państwem odpowiednią ankietę,
lub
– listem tradycyjnym na adres:
Urząd Komunikacji Elektronicznej
ul. Kasprzaka 18/20
01-211 Warszawa
(z dopiskiem: Mapy popytu – zgłoszenia użytkowników)

Przekazane przez Państwa zgłoszenia przyczynią się do uzyskania pełniejszego obrazu obecnego poziomu zapotrzebowania na usługi telekomunikacyjne. Pozwolą także na lepsze zidentyfikowanie istotnych z punktu widzenia użytkowników miejsc/lokalizacji/obszarów, gdzie istnieje niezaspokojony popyt na wymienione w ankietach usługi.


15-11-2012r.

powiększ powiększ


14-11-2012r.

Szanowni Państwo,
Informujemy, że są jeszcze wolne miejsca w punkcie przedszkolnym w Ciekocinie.
Przyjmujemy dzieci w wieku od 3 do 5 lat.
Koszt 50 zł miesięcznie.
Gwarantujemy:
– bezpłatny dojazd,
– ciepły posiłek
– dobry rozwój i poziom opieki
– zajęcia, które zapewniają wszechstronny rozwój, odkrywają talenty i zainteresowania dzieci.
Chętnych rodziców prosimy o kontakt z Urzędem Gminy Choczewo w godzinach: poniedziałek 9.00 – 17.00, wtorek – piątek 7.30 – 15.30 pod numerem telefonu 58 572 39 13 lub Szkołą Podstawową w Ciekocinie nr tel. 58 572 44 11.
Projekt współfinansowany jest ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


10-11-2012r.

Szanowni Państwo,
Lokalna Grupa Rybacka “Pradolina Łeby” uprzejmie przypomina, że dnia 14 listopada (środa) mija termin składania wniosków w aktualnym naborze.
Zainteresowanych prosimy o kontakt w Stacjonarnych Punktach Informacyjnych:
– w Łebie – 785 088 000
– w Lęborku – 782 088 001


10-11-2012r.

Fundacja Pozytywne Inicjatywy wspólnie z Zespołem Szkół im. Macieja Płażyńskiego pozyskała 28 mln złotych z działania 1.5 PO KL na utworzenie i prowadzenie 69 bezpłatnych żłobków, z miejscami dla 1035 dzieci w całym województwie pomorskim.
W związku z powyższym, informujemy, że Fundacja Pozytywne Inicjatywy poszukuje na terenie naszej gminy lokali użytkowych do wynajęcia i zaadaptowania na użytek żłobka .
Wymogi:
– powierzchnia co najmniej 60 m2
– na parterze
– minimum 2 pomieszczenia z zapleczem sanitarnym
Zainteresowane osoby proszone są o zgłaszanie się do Z-cy Wójta Gminy Choczewo p. Marzeny Górnisiewicz w godzinach pracy Urzędu Gminy pon. 9.00-17.00 wt.-pt. 7.30-15.30.


10-11-2012r.

powiększ


18-10-2012r.

powiększ


I WOJEWÓDZKI KONKURS WIEDZY “SZLAKIEM POMORSKICH BAŚNI I LEGEND”

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada Korzeniowskiego w Gdańsku zaprasza uczniów klas III i IV szkół podstawowych z województwa pomorskiego do udziału w I Wojewódzkim Konkursie “Szlakiem pomorskich baśni i legend”.
Celem konkursu jest m.in. popularyzacja literatury regionalnej i zachęcenie dzieci do pogłębiania wiedzy na temat legendarnych dziejów Pomorza oraz motywowanie uczniów do czytania baśni i legend. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.
Patronat nad konkursem objęli: Pomorski Kurator Oświaty oraz Marszałek Województwa Pomorskiego.
Konkurs przebiega w dwóch etapach:
-I etap – szkolny (styczeń 2013 r.) – test (przysłany przez organizatora) przeprowadzony przez nauczycieli. Uczniowie samodzielnie i z pomocą nauczyciela/opiekuna przygotowują się do niego w oparciu o listę lektur stanowiącą Załącznik 2 Regulaminu. Do II etapu przechodzi trzech najlepszych uczniów.
-II etap – wojewódzki – odbędzie się 17 kwietnia 2013 r. o godz. 12:00 w Czytelni Głównej WiMBP w Gdańsku (Targ Rakowy 5/6), składać się będzie z części pisemnej i ustnej.

REGULAMIN


05-10-2012r.

powiększ


04-10-2012r.

powiększ


03-10-2012r.

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Od dnia 1 stycznia 2012 r. obowiązują uchwalone w dniu 1 lipca 2011 r. przez Sejm RP zmiany w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakładające na gminę obowiązek stopniowego wprowadzania nowego systemu gospodarki odpadami.
Najpóźniej do dnia 1 lipca 2013 r. we wszystkich gminach w Polsce ma obowiązywać nowy system gospodarowania odpadami. Zasadniczym zmianom ulegnie sposób odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, jak również finansowania kosztów transportu odpadów, ich zagospodarowania i administracji systemem. Obowiązki właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy w zakresie obierania odpadów komunalnych przejmie gmina. Mieszkańcy nie będą samodzielnie podpisywać umów z przedsiębiorcami na odbiór odpadów, zadanie to zostało powierzone Gminie, która w drodze przetargu wybierze firmę odbierającą odpady i odpowiadającą za oddanie ich do instalacji odzysku bądź unieszkodliwiania. W nowym systemie każdy mieszkaniec zobowiązany będzie do właściwego postępowania z odpadami komunalnymi, w szczególności ich selektywnej zbiórki. W celu naliczenia opłaty mieszkańcy składać będą do gminy deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Mieszkańcy segregujący odpady będą płacić mniejsze stawki za odbiór odpadów. Opłaty pobierane od mieszkańców za odpady komunalne będą uiszczane na rzecz gminy. Nowy system obejmie wszystkich mieszkańców, dzięki czemu przyjęcie takich rozwiązań przyczyni się do zwiększenia odbioru odpadów trafiających do instalacji odzysku oraz wyeliminowania “dzikich wysypisk”.
O wszystkich podejmowanych działaniach będą Państwo informowani na bieżąco.


25-09-2012r.

Stowarzyszenie “Bursztynowy Pasaż” w ramach projektu pn.: “POMORSKIE PARKI NORDIC WALKING” organizuje instruktaże z zakresu dyscypliny Nordic Walking, która w ostatnim czasie zyskuje coraz większą popularność na naszym terenie.
Zajęcia prowadzone będą przez kadrę wykwalifikowanych instruktorów, którzy poruszą kwestię odpowiedniego przygotowania stroju w zależności od pory roku, prawidłowego przeprowadzania rozgrzewki oraz korzyści wynikających z uprawiania tej dyscypliny sportu.
Udział w instruktażu jest bezpłatny, dla tych z Państwa którzy nie mają własnego sprzętu jest opcja darmowego wypożyczenia profesjonalnych kompletów kijków.
Spotkanie dla mieszkańców gminy Choczewo odbędzie się dnia 14.10.2012 o godz. 13:00 na boisku w Kopalinie.
Wszystkich zainteresowanych wzięciem udziału w instruktażu prosimy o kontakt pod numerem telefonu 58 673 20 57.
Serdecznie zapraszamy !!!

powiększ


25-09-2012r.

powiększ


24-09-2012r.

Z dniem 01.10.2012r. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego “Edukacja” Sp. z o.o. z siedzibą w Pucku otwiera 3 punkty przedszkolne na terenie Gminy Choczewo:
1) Zwartowo 19
2) Ciekocino – Szkoła Podstawowa
3) Lublewko 9b.
Zapraszamy chętnych rodziców do wypełniania deklaracji, dostępnych w sekretariacie Urzędu Gminy Choczewo w godzinach: poniedziałek 9.00 – 17.00, wtorek – piątek 7.30 – 15.30.
Przyjmujemy dzieci w wieku od 3 do 5 lat.
Projekt wpółfinansowany jest ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


24-09-2012r.

powiększ


powiększ


24-08-2012r.

Ogłoszenie o naborze
na stanowisko opiekunek w świetlicach socjoterapeutycznych oraz środowiskowych
w miejscowościach na terenie Gminy Choczewo:

Wymagania:
– wykształcenie wyższe pedagogiczne
– dobry kontakt z dziećmi i młodzieżą
– kreatywność, pomysłowość
– znajomość obsługi komputera itp.

Wymagane dokumenty:
1. życiorys (CV),
2. kopie dokumentów poświadczających posiadane kwalifikacje,
3. przedłożenie własnej koncepcji zajęć świetlicowych, z uwzględnieniem nowatorskich pomysłów

Dokumenty należy składać do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Choczewie w sekretariacie Urzędu Gminy w Choczewie.
Więcej informacji można uzyskać pod nr tel 782 662 225 (warunki zatrudnienia itp.).


powiększ

powiększ

powiększ


21-08-2012r.

Informujemy, że 4 września br. o godz. 15.00 w sali konferencyjno-wystawowej Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej w Choczewie (ul. Pierwszych Osadników 17), odbędzie się spotkanie z przedstawicielami Urzędu Morskiego w Gdyni, którzy przedstawią prezentację Urzędu Morskiego oraz przekażą informacje na temat wykorzystania funduszy unijnych w ochronie brzegów, jak również informacje na temat działalności gospodarczej na plażach. Będzie możliwość wymiany poglądów, wzięcia udziału w dyskusji, zadawania pytań. Zapraszamy serdecznie Radnych Gminy Choczewo, członków stowarzyszeń, osoby pozyskujące fundusze unijne oraz wszystkich zainteresowanych.


17-08-2012r.

W dniu 16.08.2012r. w sali konferencyjno-wystawowej Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej w Choczewie odbyło się spotkanie, na którym przedstawiciele gmin powiatu wejherowskiego i puckiego podsumowali półroczne przewodnictwo Gminy Krokowa w Porozumieniu, jak również przekazali przewodnictwo prezydencji Gminie Choczewo.
Przypomnijmy: 17 stycznia 2011r. w hotelu “Wiktoria” w Bolszewie, 6 gmin – 5 z powiatu wejherowskiego (Choczewo, Gniewino, Luzino, Łęczyce, Wejherowo) i 1 z puckiego (Krokowa) – podpisało porozumienie o współdziałaniu dla jak najszerszego pozyskiwania wszelkich możliwych środków finansowych na wszechstronny rozwój gmin, ich promocję, polepszanie warunków życia ich mieszkańców oraz całego regionu. Gminy uczestniczące w Porozumieniu przyjęły zasadę, iż co pół roku inna gmina będzie pełniła “prezydencję”, czyli odpowiadała za koordynację przyjętych programów działania.
Od 01.02.2012 r. prezydencji przewodziła Gmina Krokowa. Prezydencja ta odbywała się pod hasłem: promocja regionu podczas Euro 2012. Wójtowie oddelegowali do pracy w zespołach roboczych swoich przedstawicieli, którzy pracowali w grupach tematycznych dotyczących turystyki, promocji, imprez kulturalnych i sportowych. Głównym celem prac było zwiększenie atrakcyjności regionu dla mieszkańców i przebywających w sezonie letnim turystów poprzez opracowanie pakietów turystycznych, stworzenie dobrze współpracującej sieci “it”, opracowanie wspólnego kalendarza imprez, organizację wspólnych imprez promocyjnych i sportowych, polepszenie komunikacji między gminami.
Obecnie przewodnictwo prezydencji przejęła Gmina Choczewo.

powiększ powiększ


13-08-2012r.

Informujemy, że 11 września od godziny 13.00 w Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej w Choczewie (ul. Pierwszych Osadników 17) odbędzie się wernisaż prac uczennic pani Marii Hoch. Będą to prace na porcelanie użytecznej typu filiżanki, talerze, dzbanki.
Serdecznie zapraszamy na wernisaż i poczęstunek.


powiększ


13-08-2012r.

powiększ

Przejdź do głosowania: http://www.naszaziemia.pl/programy/miedzynarodowe-sprzatanie-baltyku/konkurs-gmina-przyjazna-baltykowi/zaglosuj-na-swoja-gmine/


07-08-2012r.

powiększ


powiększ


01-08-2012r.

powiększ


27-07-2012r.

powiększ


I PÓŁMARATON ROLKARSKI O PUCHAR WÓJTA GMINY CHOCZEWO 2012 r.

powiększ powiększ powiększ powiększ

Link do wyników – I Półmaratonu Rolkarskiego o Puchar Wójta Gminy Choczewo 2012 r. http://www.online.datasport.pl/results640/


19-07-2012r.

powiększ

Więcej szczegółów na: www.naszaziemia.pl


powiększ

powiększ


powiększ


powiększ


powiększ

REGULAMIN

ZAPISY INTERNETOWE – http://www.online.datasport.com.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=531

SPONSOR NAGRÓD DLA ROLKARZY FIRMA 4SKATING.PL www.4skating.pl
Ufundował nagrody :
– na 2 okrążeniu w punkcie pomiaru czasu. Nagroda dla pierwszego zawodnika lub zawodniczki w postaci kompletu wyczynowych kół Bont Mayhem 110mm 87A
– bony rabatowe -10% dla wszystkich osób, które ukończą wyścig, dla trzech pierwszych osób w kat. wiekowych bony -20% dla pięciu pierwszych osób w kat. open kobiet i mężczyzn -30%. Są to rabaty imienne – nie można ich odstąpić osobom trzecim, które upoważniają do zakupu w sklepie 4skating.pl produktów marki Bont. Rabat nie dotyczy produktów przecenionych i ważny jest do 22 sierpnia 2012r.


powiększ


powiększ


09-07-2012r.

Zapraszamy serdecznie 10 lipca br. na godz. 17.00 do Urzędu Gminy Choczewo (sala konferencyjno – wystawowa Centrum Informacji Turystycznej) na spotkanie z dr Patrick Moore, współzałożycielem Greenpeace. Spotkanie będzie dotyczyło energetyki jądrowej.


powiększ

SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW – kliknij


03-07-2012r.

Zapraszamy na szkolenie dla osób i podmiotów zainteresowanych pozyskaniem środków finansowych za pośrednictwem LGR „Pradolina Łeby”.
Udział w szkoleniu ma znaczenie przy ocenie wniosku!
Szkolenie odbędzie się 10 lipca w godzinach 15.00 – 20.00 w Urzędzie Gminy Choczewo, ul. Pierwszych Osadników 17.
Prosimy o potwierdzenie przybycia.
Więcej informacji w Biurze LGR w Gniewinie (tel. 58 736 11 25) oraz w Stacjonarnych Punktach Informacyjnych w Łebie (59 333 06 37) i w Lęborku (tel. 59 333 01 72).


03-07-2012r.

Stowarzyszenie “Bursztynowy Pasaż” ogłasza nabór na stanowisko pracy:
SPECJALISTA DS. NABORU WNIOSKÓW I ADMINISTRACJI.
Zainteresowani mają czas do 13 lipca br. na złożenie wymaganych dokumentów.
Szczegóły ogłoszenia znajdują się w załączniku poniżej.

Ogłoszenie o naborze


28-06-2012r.

Informujemy, że w środę 4 lipca 2012 r. o godz 17.00 w sali konferencyjno – wystawowej Centrum Informacji Turystycznej w Choczewie (ul. Pierwszych Osadników 17) odbędzie się spotkanie z uczestnikami zagranicznego wyjazdu studyjnego, który odbył się w dniach 30 maja – 8 czerwca 2012 r., dotyczące elektrowni jądrowych.
Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców.


Informujemy, że w dniu 29.06.2012 r. o godz. 17.00 w sali konferencyjno – wystawowej Centrum Informacji Turystycznej w Choczewie (ul. Pierwszych Osadników 17) odbędzie się:
1) podpisanie umowy animacyjnej z Regionalnym Ośrodkiem EFS w Słupsku
2) szkolenie dotyczące pisania projektów w celu pozyskania środków unijnych.
Zapraszamy zainteresowanych.


Informujemy, że Kalendarz Wydarzeń prawidłowo funkcjonuje w wersji angielskiej naszej strony (tekst jest w języku polskim).


powiększ


powiększ


15-06-2012r.

I PÓŁMARATON ROLKARSKI
O PUCHAR WÓJTA GMINY CHOCZEWO 2012 R.
CHOCZEWO, 22 Lipca 2012 r.

REGULAMIN

ZAPISY INTERNETOWE – http://www.online.datasport.com.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=531


GMINNY PUNKT KONSULTACYJNY

Z dniem 15.06.2012 r. zostaje uruchomiony Gminny Punkt Konsultacyjny dla mieszkańców Gminy Choczewo. Zapraszamy w drugi i czwarty poniedziałek każdego miesiąca, w godz. 14.30 – 16.30 do budynku Urzędu Gminy w Choczewie przy ul. Pierwszych Osadników 17.
Więcej informacji – kliknij


14-06-2012r.

INFORMACJA

Informujemy, że przy pomocy Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego w Słupsku, w dniu 12 czerwca 2012 r. w Choczewie, zostało zawarte Partnerstwo na Rzecz Rozwoju Mieszkańców Gminy Choczewo pomiędzy:
1. Urzędem Gminy Choczewo
2. Radą Gminy Choczewo
3. Choczewskim Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych “Promyk Nadziei”
4. Grupową Praktyką Pielęgniarek Środowiskowo-Rodzinnych “Dom”
5. Sołectwem Starbienino
6. Sołectwem Kierzkowo
7. Kołem Gospodyń Wiejskich w Starbieninie
8. Sołectwem Kopalino
9. Zespołem Szkół w Choczewie
10. Wydawnictwem Regionalnym “Sasino”
11. Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
12. Szkołą Podstawową w Ciekocinie.

Partnerstwo ma prowadzić do nawiązania współpracy w celu rozwoju i wsparcia aktywizacji mieszkańców Gminy Choczewo poprzez wspólną realizację projektów na rzecz społeczności lokalnej. Celami Partnerstwa są: wspieranie działań mieszkańców Gminy Choczewo; promocja, wpieranie inicjatyw obywatelskich podejmowanych przez mieszkańców Gminy Choczewo; zwiększanie integracji społecznej mieszkańców gminy; edukacja społeczna oparta na wzajemnej integracji; promowanie aktywności i podejmowania działań prospołecznych przez mieszkańców gminy; pomoc w pozyskiwaniu środków finansowych na realizację projektów skierowanych do mieszkańców Gminy Choczewo; współpraca z organizacjami pozarządowymi, instytucjami publicznymi w celu realizacji ww. zadań.
W następstwie podpisania umowy partnerskiej nastąpi podpisanie umowy z Regionalnym Ośrodkiem Europejskiego Funduszu Społecznego w Słupsku. Celem tej umowy jest wsparcie animacyjne z przedstawicielami Partnerstwa, diagnozowanie potrzeb, promocje projektu i działań, przygotowanie i realizacja projektów składanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz innych środków.


KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN (ziemniak – stonka ziemniaczana)


KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN (pszenica ozima – mszyce)
PROGRAM IMPREZY V Piknik Rodzinny z okazji DRZ i Dnia Dziecka w Choczewie
18-05-2012r.

Zakład Zagospodarowania Odpadów w Czarnówku przyjmuje nieodpłatnie
posortowane odpady od mieszkańców!

W celu odciążenia budżetów domowych mieszkańców rejonu obsługiwanego przez nasz zakład oraz dbałości o środowisko naturalne Przedsiębiorstwo Składowania i Przerobu Odpadów Sp. z o.o. umożliwia wyłącznie osobom fizycznym nieodpłatne dostarczanie określonych rodzajów odpadów zawartych w wykazie, pochodzących z gospodarstw domowych. Wspomniane osoby fizyczne muszą być mieszkańcami rejonu obsługiwanego przez PS i PO Sp. z o.o. w Czarnówku tj. Miasta Lębork i Łeba oraz Gmin Cewice, Choczewo, Linia, Łęczyce, Nowa Wieś Lęborska, Wicko i Krokowa.
Należy pamiętać, iż odpady będą przyjmowane odpłatnie, jeżeli ich charakter i ilość wskazują na to, że pochodzą z innego źródła niż gospodarstwo domowe. Warunkiem nieodpłatnego przyjęcia jest posegregowanie przez dostawcę odpadów na niżej wymienione frakcje wymienione w wykazie.

WYKAZ ODPADÓW


Informujemy, iż w związku z obchodami Światowego Dnia Ziemi, w dniu 27.04.2012 r. odbędzie się “Akcja sprzątania śmieci” podczas której dzieci i młodzież z Zespołu Szkół w Choczewie będą zbierać odpady. Współpracę w tym zakresie oferują: Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego, który zapewni worki oraz odebranie i dostarczenie odpadów do składowiska w Czarnówku, Przedsiębiorstwo Składowania i Przerobu Odpadów Sp. z o.o. w Czarnówku, które bezpłatnie przyjmie zebrane odpady, Nadleśnictwo Choczewo, które udostępni worki i rękawiczki oraz Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Choczewie, który zbierze i dostarczy odpady do składowiska w Czarnówku.
Dziękujemy sponsorom za zaangażowanie i uczestnictwo w akcji.


RAMOWY PLAN ZLOTUPrzekaż swój 1% podatku sąsiadom z Ciekocinka

Na podstawie umowy pomiędzy Fundacją “Filar”, a “Stowarzyszeniem Dla Dobra Mieszkańców Gminy Choczewo” utworzono subkonto do zbiórki 1% podatku. Zebrane pieniądze przeznaczymy na odbudowę i wyposażenie spalonego budynku mieszczącego się w Ciekocinie nr 5.
Dane do PITA ( nie pomylcie żadnej literki , ani cyferki)
Numer KRS: 0000230492
Cel szczegółowy 1%: CIEKOCINKO

Prezes Stowarzyszenia Dla Dobra
Mieszkańców Gminy Choczewo
Jarosław Pellowski


POMÓŻ!
29 osób potrzebuje TWOJEJ pomocy.
Spłonął ich dom oraz cały dobytek.


Prosimy o wpłaty pieniędzy na odbudowę ich domu na konto KBS O/Choczewo nr 35 8350 0004 2601 9839 2000 0030
z dopiskiem: pomoc dla pogorzelców z Ciekocinka

Organizator pomocy GOPS Choczewo
Tel. 58 – 572-39-39; 609 775 260

Koordynator tel. 695331983


STOWARZYSZENIE “BURSZTYNOWY PASAŻ”
84 – 110 KROKOWA, UL. WEJHEROWSKA 3
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY –

SPECJALISTA DS. PROMOCJI i WSPÓŁPRACY więcej…


Stowarzyszenie “Bursztynowy Pasaż” działając jako Lokalna Grupa Działania
na terenie gmin: Choczewo, Gniewino, Krokowa, Nowa Wieś Lęborska, Wicko, Miasto Łeba
w dniach od 28 lutego do 20 marca br.
przeprowadzać będzie nabór wniosków w ramach działania
“Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla tzw. “Małych projektów”
czyli lokalnych i oddolnych działań, które maja na celu aktywizację i integrację społeczności lokalnych więcej…


Nowy lekarz pediatra w Ośrodku Zdrowia
dr Monika Bławat
Przyjmuje we wtorki 9.00 – 12.00
czwartki 10.00 – 13.00


Stowarzyszenie Bursztynowy Pasaż
ogłasza kolejne konkursy w ramach realizacji
Lokalnej Strategii Rozwoju

Stowarzyszenie Bursztynowy Pasaż rozpoczyna nabór wniosków w ramach działania “Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla działania “Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” oraz dla tzw. “Małych Projektów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
O wsparcie mogą ubiegać się Wnioskodawcy z gmin objętych zasięgiem LGD Bursztynowy Pasaż, tj. gmin: Krokowa, Gniewino, Wicko, Choczewo, Nowa Wieś Lęborska oraz Łeba.
Pula środków przewidzianych w ogłoszonym naborze wynosi:
– Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw – 525 108, 40 zł
– Małe Projekty – 320 000, 00 zł
Aplikacje należy składać w terminie od 28 lutego do 20 marca 2012 r. w biurze Stowarzyszenia “Bursztynowy Pasaż”.
Więcej informacji oraz wzory dokumentów aplikacyjnych można znaleźć na stronie www.bursztynowypasaz.pl oraz www.dprow.woj-pomorskie.pl lub pod numerem telefonu 58 673 20 57 oraz bezpośrednio w biurze LGD w Krokowej przy ul. Wejherowskiej 3.


Wójt Gminy Choczewo
PGE Elektrownia Jądrowa

zapraszają

na spotkanie informacyjne
z przedstawicielami PGE EJ1

o tematyce związanej
z ewentualną lokalizacją elektrowni jądrowej
na terenie Gminy Choczewo

dnia 9 lutego 2012r. o godz. 17.00
w Zespole Szkół w Choczewie


Kierownik Gminnego Ośrodka Zdrowia w Choczewie zatrudni pielęgniarkę do pracy w gabinecie zabiegowym, najchętniej z kursem szczepień.
Kontakt:
Elżbieta Wojciechowska
512-418-009
58/676-35-08
goz_choczewo@op.pl


Serdecznie zapraszamy na wystawę “RĘKODZIEŁO ARTYSTYCZNE”

Koronki, hafty,
kwiaty, dekoracje

W wykonaniu członkiń Kgw Sasino
Genowefy Kramek
Jadwigi Kaleta
Gabrieli Niemiec
Ludgardy Węska-Nowak

w Sali konferencyjno-wystawowej w Centrum Informacji Turystycznej do dnia 30 marca 2012 r.


ZMIANA TERMINU SKŁADANIA WNIOSKÓW O ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje:

Każdy ROLNIK, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT

 • w terminie od 1 lutego 2012 r. do 29 lutego 2012 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 września 2011 r. do 31 stycznia 2012 r.,
 • w terminie od 1 sierpnia 2012 r. do 31 sierpnia 2012 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2012 r. do 31 lipca 2012 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2012 r.

Limit zwrotu podatku w 2012 r. wynosić będzie: 81,70 zł * ilość ha użytków rolnych.

Pieniądze wypłacane będą w terminach:
– 2 – 30 kwietnia 2012 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
– 1 – 31 października 2012 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie
gotówką albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

WZÓR WNIOSKUObowiązujące zasady rejestracji pacjentów w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Choczewie

 • Rejestracja pacjentów odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach pracy rejestracji tj. 7:00 – 14:00
 • Obowiązuje rejestracja na określoną godzinę, której można dokonać osobiście, telefonicznie lub przez osoby trzecie,
 • Rejestracja osobista od godziny 7:00,
 • Rejestracja telefoniczna od godziny 7:30,
 • Możliwe jest zaplanowanie wizyty do każdego lekarza POZ na kolejne dni tygodnia (zapisywanych jest po 5 pacjentów na każdy dzień),
 • Codziennie rejestrujemy po 25 osób do każdego lekarza,
 • Pacjenci zapisywani są na wizyty co 10 minut,
 • Nie zgłoszenie się na wizytę na umówioną godzinę skutkuje utratą kolejki,
 • Wizyty domowe: realizowane są od poniedziałku do piątku w godz. 12:00 – 14:30, zgłoszenia wizyt od 8:00 do godz. 12:00 pod nr telefonu 58 676 32 22 lub przez osoby trzecie,
 • Wizyta domowa realizowana jest w terminie uzgodnionym podczas rejestracji z lekarzem.

Jedna osoba może zarejestrować dwóch pacjentów do lekarza POZ