Jednostki organizacyjne

Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka im. Stefana Żeromskiego

84-210 Choczewo, ul. Kusocińskiego 5

tel. (0-58) 676-31-08
czynna:
poniedziałek i środa: 8.00 – 15.00
wtorek, czwartek, piątek: 9.00 – 17.00

e-mail: biblioteka@choczewo.wskoczdosieci.pl
Gminna Biblioteka na Facebooku

http://gokib.choczewo.com.pl/

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choczewie

84-210 Choczewo, ul. Kusocińskiego 5

tel. (0-58) 572-39-39

czynny:
poniedziałek: 9.00 – 17.00
wtorek – piątek: 7.00 – 15.00

Każda środa miesiąca jest dniem wewnętrznym ośrodka – przyjmowanie interesantów w godzinach 7.00 – 9.00
Praca w rejonach opiekuńczych pracowników socjalnych codziennie w godzinach 10.00 – 14.00

e-mail: gops@choczewo.wskoczdosieci.pl
www.gopschoczewo.pl

Gminny Ośrodek Zdrowia w Choczewie

84-210 Choczewo, ul. Pierwszych Osadników 39

tel. (0-58) 676-32-22, 676-35-08

czynny:
poniedziałek – piątek : 7.00 – 18.00
sobota i niedziela /dyżur/: 8.00 – 9.00

www.goz.choczewo.com.pl

 

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Choczewie

84-210 Choczewo, ul. Pierwszych Osadników 77 (przy oczyszczalni ścieków)

Sekretariat oraz faktury za wywóz nieczystości płynnych: 697 610 295

Księgowość, podawanie stanów licznika wodomierza, faktury, eBOK: 722 270 606

Dział Techniczny, wydawanie warunków przyłączenia, zaświadczenia, 601 875 960

wywóz nieczystości płynnych, zawarcie umów na dostawę wody : 601 270 346

Zgłaszanie awarii: 601 169 522,  697 616 995

czynny:                                                                                                                                                    poniedziałek – piątek: 7.00 – 15.00

e-mail: biuro@gzgk.choczewo.com.pl

http://www.gzgk.choczewo.com.pl