Kadencja 2018 – 2023

Rada Gminy Choczewo
VII kadencji: 2018-2023

 1. Krzysztof Łasiński Przewodniczący Rady Gminy
 2. Marzena Drewa-Kierznikiewicz Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
 3. Sabina Fleming
 4. Jolanta Stefańska
 5. Marek Maćkowiak
 6. Grzegorz Książek
 7. Sylwia Leśnik-Oleszek
 8. Radosław Zienke
 9. Sylwia Kropidłowska
 10. Teresa Lademan
 11. Wiesław Erdmann
 12. Patryk Wendrowski
 13. Violetta Gabryelska
 14. Bożena Wzorek
 15. Michał Zielaskiewicz

Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy Choczewo w każdy poniedziałek od godz. 15.30 do 17.00 w pokoju nr 3.

Komisje stałe Rady Gminy:

Komisja Rewizyjna

 1. Sabina Fleming Przewodnicząca
 2. Teresa Lademan
 3. Violetta Gabryelska

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

 1. Jolanta Stefańska Przewodnicząca
 2. Sylwia Leśnik-Oleszek
 3. Violetta Gabryelska

Komisja Budżetowa

 1. Marek Maćkowiak Przewodniczący
 2. Jolanta Stefańska
 3. Patryk Wendrowski
 4. Sabina Fleming
 5. Teresa Lademan

Komisja ds. Gospodarczych

 1. Marzena Drewa-Kierznikiewicz Przewodnicząca
 2. Michał Zielaskiewicz
 3. Radosław Zienke
 4. Sylwia Kropidłowska

Komisja ds. Społecznych

 1. Grzegorz Książek Przewodniczący
 2. Sylwia Leśnik-Oleszek
 3. Bożena Wzorek
 4. Wiesław Erdmann
 5. Patryk Wendrowski