Szlaki turystyczne

 zielony o długości 10 km wiedzie wokół Jeziora Choczewskiego, zbaczając do Starbienina. Ścieżka ma na celu zapoznanie z bogactwem naturalnym, jakim jest jezioro, pokazanie elektrowni wiatrowej i baterii słonecznych, jako alternatywnych źródeł energii. Przy każdym z tych punktów ustawione są tablice informacyjne, a na naszej malowniczej trasie znajdują się także miejsca wypoczynku.

 żółty o długości 9 km rozpoczyna się tuż za Choczewem i wiedzie przez Kierzkowo w kierunku leśniczówki Szklana Huta, gdzie przecina szlak niebieski. Kończy się w lesie, na granicy z Gminą Krokowa. Proponujemy tę trasę w celu zwiększenia bezpieczeństwa ruchu rowerowego. Można nią dojechać nad morze, pomijając ruchliwą w sezonie szosę Choczewo-Lubiatowo.

 niebieski o długości 13 km rozpoczyna się na parkingu tuż za Osiekami /tu można zostawić swoje auto i przesiąść się na rower/. Zmierza do ścieżki przyrodniczo-leśnej i dalej na północ koło Wydmy Lubiatowskiej, wzdłuż brzegu morskiego, przez Lubiatowo i Kopalino, aż wreszcie łączy się z żółtym szlakiem. Trasa niebieska służy przybliżeniu problematyki leśnej i działalności leśników w lasach. Pokazuje remizy, bór bażynowy, roślinność wydmową, pomniki przyrody Ma także na celu zwrócenie uwagi na problem utrwalania wydm, umacniania brzegu morskiego. Na tej drodze możemy zobaczyć także stary, niemiecki cmentarz.

 pomarańczowy o długości 22,5 km rozpoczyna się na Promenadzie Bursztynowej /ciągu pieszo-rowerowego łączącego miejscowości Kopalino-Lubiatowo/ i prowadzi przez miejscowości agroturystyczne: Kopalino, Sasino i Słajszewo. Możemy podziwiać na niej ruiny młyna wodnego,latarnię morską Stilo i kosodrzewiny rosnące na wydmach. Szlak ten kończy się za miejscowością Sasino, na granicy z Gminą Wicko.

szlaki szlaki2

 

 

 

 

 

 

 

Ścieżka Przyrodniczo – Leśna “Szklana Huta”

– usytuowana jest w pobliżu leśniczówki Szklana Huta i przeznaczona wyłącznie do przejścia pieszego. Oszlaki3bejmuje 12 przystanków, na których można dowiedzieć się więcej o lesie, jego znaczeniu i zachodzących w nim procesach, o pracy leśników i metodach, jakimi się w niej posługują oraz celach, jakie im przyświecają a także na własne oczy obejrzeć przykłady prowadzonych przez nich działań.

Można tu dowiedzieć się m.in.:

jaka temperatura panuje wewnątrz mrowiska,
co to jest gospodarczy drzewostan nasienny,
czy powalone i próchniejące w lesie drzewo to zmarnowany materiał na deski, czy może środowisko życiowe wielu organizmów, korzystne dla lasu,
co to jest rębnia i w jaki sposób się ją prowadzi,
ile tlenu produkuje 1 ha lasu,
co to są i jak wyglądają kurhany.
Na terenie gminy wyznaczonych zostało również kilkadziesiąt kilometrów szlaków konnych.