LGD “Bursztynowy Pasaż” informuje:

Stowarzyszenie „Bursztynowy Pasaż” w 2023 r. rozpoczyna realizację Konkursu AKTYWNE SPOŁECZEŃSTWO w koncepcji INTELIGENTNYCH WIOSEK – działanie aktywizacyjne skierowane do sołectw i organizacji społecznych z obszaru gmin: Choczewo, Gniewino, Wejherowo, Cewice, Nowa Wieś Lęborska, Wicko i miasta Łeba.

Więcej informacji na stronie: https://www.bursztynowypasaz.pl/konkurs-aktywne-spoleczenstwo/konkurs-aktywne-spoleczenstwo-w-koncepcji-inteligentnych-wiosek-edycja-2023/?fbclid=IwAR3l-TlCWeWXa9ZiYWkdJN5Ln1lii8rOSEYtRxEkF7E5de800_yWCkB8v6U

 

 

 

Posted in Aktualności | Możliwość komentowania LGD “Bursztynowy Pasaż” informuje: została wyłączona

Stowarzyszenie “Bursztynowy Pasaż” informuje:

Jeśli rozważasz możliwość wnioskowania o dofinansowanie unijne jako mieszkaniec obszaru, mikro lub mały przedsiębiorca, organizacja pozarządowa czy rolnik, wypełnij ankietę i przekonaj się czy spełniasz kryteria, aby skorzystać ze wsparcia w ramach działań Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej 2023-2027 oraz programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027.
https://www.bursztynowypasaz.pl/newsletter-e-mail/?fbclid=IwAR1ImFtXTK_BX4VG0CKGG2IChyDUwGDWpw54BLnC6ZvXLk9sTPtZwUkAXZ8

 

 

Posted in Aktualności | Możliwość komentowania Stowarzyszenie “Bursztynowy Pasaż” informuje: została wyłączona

Aktualny kalendarz tegorocznych imprez organizowanych w gminie Choczewo

Posted in Aktualności | Możliwość komentowania Aktualny kalendarz tegorocznych imprez organizowanych w gminie Choczewo została wyłączona

Święto Gminy Choczewo 2023

W minioną sobotę mieszkańcy i turyści tłumnie przybyli na teren Gminnych Obiektów Sportowych aby uczestniczyć w największej imprezie sezonu – Święcie Gminy Choczewo. Na scenie wystąpili: „Elsa i Przyjaciele” „Hayko”, „Abba Show” oraz Michael Jackson Show Gwiazdą wieczoru był Tribbs.

Sponsorem Głównym Wydarzenia były Polskie Elektrownie Jądrowe sp. z o. o.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posted in Aktualności | Możliwość komentowania Święto Gminy Choczewo 2023 została wyłączona

Zapraszamy na kąpielisko strzeżone do Lubiatowa:

Posted in Aktualności | Możliwość komentowania Zapraszamy na kąpielisko strzeżone do Lubiatowa: została wyłączona

15 lipca – Święto Gminy Choczewo. Zapraszamy!!!

Posted in Aktualności | Możliwość komentowania 15 lipca – Święto Gminy Choczewo. Zapraszamy!!! została wyłączona

Ankieta LGD “Dorzecze Łeby”

Szanowni Państwo,
w związku z pracami nad nową lokalną strategią rozwoju Lokalna Grupa Działania “Dorzecze Łeby” uprzejmie prosi o wypełnienie ankiety:

https://dorzeczeleby.eu/wypelnij-ankiete/

Posted in Aktualności | Możliwość komentowania Ankieta LGD “Dorzecze Łeby” została wyłączona

Informacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego:

Informujemy, że został uruchomiony nabór wniosków o przyznanie stypendiów dla uczniów w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie województwa pomorskiego. Nabór potrwa do 17 lipca 2023 r.

 

Szczegóły i generatory wniosków dostępne są pod poniższymi linkami:

 1. Stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego finansowane z budżetu województwa pomorskiego (stypendia „budżetowe” w zakresie edukacji ogólnej)

O stypendium można ubiegać się dla ucznia szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej, który w roku szkolnym 2022/2023 zdobył przynajmniej jeden tytuł finalisty lub laureata w konkursach, turniejach lub olimpiadach na szczeblu co najmniej ponadwojewódzkim (ogólnopolskim).

 1. Stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego w ramach projektu „Pomorski program pomocy stypendialnej – III edycja” (stypendia „unijne” w zakresie edukacji ogólnej)

Stypendium może być przyznane uczniowi, który spełni łącznie następujące niżej wskazane warunki:

 • w roku szkolnym 2023/2024 będzie pobierał naukę na terenie województwa pomorskiego;
 • w roku szkolnym 2023/2024 będzie kontynuował naukę w VII lub VIII klasie szkoły podstawowej lub w szkole ponadpodstawowej;
 • w roku szkolnym 2022/2023 uzyskał średnią ocen ze wszystkich przedmiotów (określoną na podstawie świadectwa ukończenia danej klasy, zgodnie z § 2 pkt 20 Regulaminu):
  w VI, VII, VIII klasie szkoły podstawowej – co najmniej 5,5,
  • w szkole ponadpodstawowej – co najmniej 5,0;
 • w roku szkolnym 2022/2023 uzyskał średnią ocen 6,0 z dwóch przedmiotów wybranych spośród przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki lub przedsiębiorczości;
 • uzyskał minimum 13 punktów obliczonych na podstawie kryteriów, o których mowa w § 7 ust. 2 Regulaminu.
 1. Stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego w ramach projektu „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych” (stypendia „unijne” dla uczniów szkół zawodowych)

Stypendium może być przyznane uczniowi, który spełnia następujące kryteria dostępu:

 • pobiera naukę na terenie województwa pomorskiego;
 • w roku szkolnym 2022/2023:
  1. otrzymał promocję do klasy programowo wyższej i ukończył odpowiednio:

– I, II klasę branżowej szkoły I stopnia,
– I, II, III lub IV klasę 5-letniego technikum;

 1. uzyskał średnią ocen ze wszystkich przedmiotów zawodowych teoretycznych i praktycznych oraz zajęć praktycznych i praktyk zawodowych – co najmniej 5,40;
 • w roku szkolnym 2023/2024 będzie kontynuował naukę w branżowej szkole I stopnia lub technikum;
 • kształci się w zawodzie odpowiadającym Branżom kluczowym i wpisującym się w Inteligentne Specjalizacje Pomorza;
 • uzyskał minimum 29 punktów obliczonych na podstawie kryteriów, o których mowa w § 7 ust. 2-4 Regulaminu przyznawania Stypendiów Marszałka Województwa Pomorskiego w ramach projektu „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych”.

Poniżej znajduje się link do Uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego określającej regulaminy przyznawania wszystkich trzech typów stypendiów:

 

Uchwała nr 682/LIII/2023 SWP (Regulamin)

Posted in Aktualności | Możliwość komentowania Informacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego: została wyłączona

Gmina Napędzana Wiatrem – ZSP w Choczewie

Posted in Aktualności | Możliwość komentowania Gmina Napędzana Wiatrem – ZSP w Choczewie została wyłączona

Informacje o planowanych pomiarach PEM

https://www.networks.pl/informacje-o-planowanych-pomiarach-pem/

Posted in Aktualności | Możliwość komentowania Informacje o planowanych pomiarach PEM została wyłączona