Ewidencja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków

 

ewidencja zbiorników

Ankieta – ewidencja zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków


 

Podstawowe informacje dotyczące zgłoszenia przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach zwykłego korzystania ze środowiska:

Jakie formalności należy dopełnić przed wybudowaniem przydomowej oczyszczalni ścieków w ramach zwykłego korzystania ze środowiska?

Jakie formalności należy dopełnić przed przystąpieniem do eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków w ramach zwykłego korzystania ze środowiska?

Kto przyjmuje zgłoszenie przyjęcia do eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków?

Kiedy wymagane jest zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków Wójtowi Gminy Choczewo?

Kiedy eksploatacja przydomowej oczyszczalni stanowi zwykłe korzystania ze środowiska?

Kiedy można przystąpić do eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków?