Modernizacja oczyszczalni ścieków w Choczewie

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
Przedmiotem projektu jest modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Choczewie celem zwiększenia przepustowości oczyszczalni poprzez zwiększenie liczby ludności korzystającej z systemu oczyszczania ścieków celem spełnienie zobowiązania akcesyjnego w zakresie oczyszczania ścieków w aglomeracjach od 2 do 10 tys. RLM.