Kadencja 2006 – 2010

Rada Gminy

Rada Gminy Choczewo
V kadencji: 2006 – 2010

Domaros Henryk – Przewodniczący Rady
Kołodziejski Zbigniew – Wiceprzewodniczący Rady
Cholka Barbara
Fleming Sabina
Fornalik Renata
Kropidłowska Sylwia
Olszowiec Krystyna
Stodolna Beata
Detlaff Jerzy
Frąszczak Zygmunt
Gronowski Sławomir
Liss Rafał
Małkowski Andrzej
Sacharuk Konstanty
Witt Jarosław

Komisje stałe Rady Gminy:

Komisja Budżetowa
Zbigniew Kołodziejski – przewodniczący
członkowie:
Sabina Fleming
Sylwia Kropidłowska
Jerzy Detlaff

Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Turystyki
Zygmunt Frąszczak – przewodniczący
członkowie:
Rafał Liss
Konstanty Sacharuk
Jarosław Witt

Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej, Oświaty, Kultury i Sportu
Beata Stodolna – przewodnicząca
członkowie:
Krystyna Olszowiec
Barbara Cholka
Renata Fornalik

Komisja Rewizyjna
Andrzej Małkowski – przewodniczący
członkowie:
Krystyna Olszowiec
Sławomir Gronowski