Azbest

Informacja dla mieszkańców Gminy Choczewo w sprawie dofinansowania na usunięcie wyrobów zawierających azbest. Informacja_azbest

Program_usuwania_azbestu_Choczewo_2014

Regulamin WFOŚiGW w Gdańsku

Regulamin Gminy Choczewo – Zarządzenie

Co to jest azbest?

Podstawowe informacje dotyczące obowiązków właściciela, użytkownika wieczystego lub zarządcy nieruchomości w zakresie posiadania wyrobów azbestowych.

Obowiązki właściciela, użytkownika wieczystego lub zarządcy nieruchomości w zakresie demontażu wyrobów zawierających azbest.