Oświata

 

Zespół Szkolno – Przedszkolny im. Unii Europejskiej
w Choczewie

84-210 Choczewo, ul. Szkolna 2

www.szkolachoczewo.edupage.org

email: szkolachoczewo@choczewo.wskoczdosieci.pl

tel. (58) 572 39 14

W strukturach zespołu znajduje się przedszkole i szkoła podstawowa. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Choczewo.

Zajęcia szkolne odbywają się w nowoczesnych i przestronnych salach budynku oddanego do użytku na początku 1999 r. W szkole znajduje się 35 pomieszczeń dydaktycznych wyposażonych w sprzęt multimedialny oraz 2 sale komputerowe.

Część sportową stanowią: hala sportowa, sala do gimnastyki korekcyjnej, sala rekreacyjna, sala terapii integracji sensorycznej oraz szatnie.

Uczniowie mają możliwość korzystania z  biblioteki i czytelni, będącej również Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej. W budynku mieści się również gabinet pielęgniarki, stomatologa, pedagoga, terapeuty, logopedy oraz stołówka
z zapleczem kuchennym.

Jest on przystosowany  dla osób niepełnosprawnych.

W 2005 r.  zespół przyjął imię Unii Europejskiej, a w roku 2010  został szkole nadany sztandar.

Pieśń szkoły, motto „Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie”
(A. F. Modrzewski), motto Unii Europejskiej „Zjednoczona w różnorodności”, logo szkoły oraz jej imię i sztandar tworzą bogaty ceremoniał, który zobowiązuje do szeroko pojętej integracji społeczności szkolnej oraz demokratycznego współdziałania.

Szkoła kładzie duży nacisk na współpracę z partnerami i środowiskiem lokalnym, realizując między innymi szereg projektów edukacyjnych, konkursów, oraz biorąc udział w akcjach i koncertach charytatywnych, wolontariacie. Wszystkie te działania wpływają na podniesienie jakości pracy szkoły i sprzyjają wieloaspektowemu rozwojowi uczniów.

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ciekocinie
Ciekocino 11
84-210 Choczewo
e-mail – zspciekocino@choczewo.wskoczdosieci.pl
strona – www.spciekocino.szkolna.net
tel. (58) 572-44-11

oswiata_podstawowa_ciekocinW skład zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Ciekocinie wchodzi szkoła podstawowa oraz przedszkole. Do szkoły podstawowej uczęszczają uczniowie z obwodu: Ciekocino, Ciekocinko, Sasino, Biebrowo i Słajszewo. Natomiast do przedszkola uczęszczają dzieci
z terenu Gminy Choczewo. Historię Szkoły Podstawowej w Ciekocinie można odczytać z kronik, które prowadzone są od 1945 roku, kiedy to władze polskie przejęły budynek. Wcześniej uczyły się w nim dzieci niemieckie. Budynek zaklasyfikowany jest do architektury zabytkowej i podlega ochronie prawnej. Szkoła położona jest w urokliwym zakątku Pojezierza Kaszubskiego w Gminie Choczewo, blisko morza, wśród bogatych, zróżnicowanych lasów. Realizuje się w niej program dydaktyczno-wychowawczy pt. “Ekologię zacznijmy od siebie” przy współpracy z lokalnymi władzami. Okolice wspaniale nadają się do wypoczynku i są chętnie odwiedzane przez turystów z całej Polski i nie tylko. W planach rozwoju szkoły istnieje zamiar stworzenia letniej bazy noclegowej dla młodzieży.