Ewidencja innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie

Wniosek o wpis( aktualizację) do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie

ZMIANA danych obiektu (doc)

Wniosek o wydanie zaświadczenia (doc)

Wniosek o wydanie zaświadczenia (pdf)

Nr konta do wpłat za wydanie zaświadczenia