Opłata miejscowa

Przebywając czasowo w celach wypoczynkowych, turystycznych i szkoleniowych w miejscowościach Biebrowo, Borkowo Lęborskie, Choczewo, Ciekocino, Ciekocinko, Gościęcino, Jackowo, Kierzkowo, Kurowo, Kopalino, Lubiatowo, Lublewko, Osieki Lęborskie, Sasino, Słajszewo, Starbienino, Zwartowo, Zwartówko, należy uiścić opłatę miejscową w wysokości 2,00 zł za każdy dzień pobytu. Opłata miejscowa stanowi dochód Gminy Choczewo.

Uchwała nr XLVI/353/2022 w sprawie określenia wysokości stawek opłaty miejscowej, zasad ustalania i poboru, terminów jej płatności oraz wprowadzenia obowiązku prowadzenia ewidencji osób

UCHWAŁA NR VI/72/2019 RADY GMINY CHOCZEWO z dnia 26 czerwca 2019 r.
w sprawie opłaty miejscowej na terenie gminy Choczewo

UCHWAŁA NR XX/109/15 RADY GMINY CHOCZEWO z dnia 24 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę nr XIX/90/15 Rady Gminy Choczewo z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie opłaty miejscowej na terenie gminy Choczewo.

UCHWAŁA NR XIX/90/15 RADY GMINY CHOCZEWO z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie opłaty miejscowej na terenie gminy Choczewo.

UCHWAŁA NR LVIII/337/14 RADY GMINY CHOCZEWO z dnia 27 października 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty miejscowej pobieranej od osób przebywających okresowo na terenie gminy Choczewo, terminu jej płatności i sposobu jej poboru.

UCHWAŁA NR XI/77/11 RADY GMINY CHOCZEWO z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie: określenia wysokości stawek opłaty miejscowej w gminie Choczewo, terminu płatności i sposobu jej poboru.

UCHWAŁA NR XI/76/11 RADY GMINY CHOCZEWO z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia na terenie Gminy Choczewo miejscowości spełniających warunki, w których można pobierać opłatę miejscową.