Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Choczewo

Obwieszczenie Wójta Gminy Choczewo

Prognoza Oddziaływania na Środowisko projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Choczewo


 

Obwieszczenie

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Choczewo aktualizacja

Projekt założeń – ZAŁĄCZNIKI Cz. II (Mapy 1.1-1.1h)