Internet szerokopasmowy (światłowód)

Instrukcja wypełnienia furmularza

Lista adresów białych plam – Gmina Choczewo

Informacje dotyczące założeń budowy sieci światłowodowej w gminie Choczewo


Szanowni Mieszkańcy,

W związku z pozyskaniem dofinansowania z Funduszu Szerokopasmowego przeznaczonego na budowę sieci światłowodowej na terenie gminy, chcemy skonsultować z Państwem bazę adresową przewidzianą do wykonania w naszym projekcie.

W ramach tego projektu chcielibyśmy z budową sieci dotrzeć do jak największej liczby mieszkańców, jednak ograniczenia stanowią budżet, warunki, terenowe, liczba mieszkańców danej miejscowości lub możliwości techniczne budowy sieci.

W części naszej gminy jeden z operatorów zadeklarował budowę sieci światłowodowej do końca 2025 roku i tych adresów nie możemy objąć naszym projektem. Adresy, które wskazał podmiot komercyjny obejmują miejscowości Choczewko, Lublewko, Osieki Lęborskie Żelazno, Łętowo – w całości oraz w części miejscowości Choczewo, Kierzkowo, Kurowo, Zwartowo oraz Sasino.

Poniżej znajdziecie Państwo listę adresową, na której znajdują się adresy lub numery działek przewidziane pod budowę sieci. W przypadku nowych ulic gdzie jeszcze nie znajdują się numery domów, a działki są w trakcie podziału, a zdecydowaliśmy się je objąć instalacją, znajdują się same nazwy ulic.

 

Bardzo prosimy o zgłaszanie wszelkich uwag na adres swiatlowod@choczewo.wskoczdosieci.pl. W dniach 14-16 marca 2023 będą prowadzone prace inwentaryzacyjne i ostateczna lista adresowa zostanie określona 20 marca 2023. Do tego czasu prosimy o kontakt z Urzędem Gminy Choczewo wszystkich mieszkańców mających jakiekolwiek wątpliwości lub pytania.

Adresy do intslacji – za łącznik 

Man, an electrical technician working in a switchboard with fuses. Installation and connection of electrical equipment.