Kadencja 2010 – 2014

Rada Gminy

Rada Gminy Choczewo
VI kadencji: 2010 – 2014

Nowak Bronisław – Przewodniczący Rady
Małkowski Andrzej – Wiceprzewodniczący Rady
Detlaff Jerzy
Dettlaff Krystyna
Fleming Franciszek
Szafoni Zbigniew
Kowalski Rafał
Kropidłowska Sylwia
Langer Krzysztof
Łasiński Krzysztof
Waloch Krzysztof
Liszniański Marian
Sarzyński Zbigniew
Olszowiec Krystyna
Zielaskiewicz Michał

Komisje stałe Rady Gminy:

Komisja Budżetowa
Krystyna Dettlaff – przewodnicząca
członkowie:
Jerzy Detlaff
Zbigniew Sarzyński
Zbigniew Szafoni

Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Turystyki
Krzysztof Langer – przewodniczący
członkowie:
Rafał Kowalski
Franciszek Fleming
Marian Liszniański
Zbigniew Szafoni

Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej, Oświaty, Kultury i Sportu
Andrzej Małkowski – przewodniczący
członkowie:
Sylwia Kropidłowska
Krystyna Olszowiec
Michał Zielaskiewicz
Krzysztof Waloch

Komisja Rewizyjna
Sylwia Kropidłowska – przewodnicząca
członkowie:
Krystyna Olszowiec
Franciszek Fleming