“Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowych – granty PPGR”

 

 

 

W związku z § 6 umowy zawartej między Gminą Choczewo a Beneficjentem ostatecznym ( Obdarowanym) oraz § 4 pkt. 9 Regulaminu Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina -Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR” przypominamy, że osoby, które otrzymały sprzęt komputerowy zobowiązane są do składania sprawozdań w formie elektronicznej w terminach: do 30 maja 2023, 30 listopada 2023, 30 maja 2024 oraz 30 listopada 2024.  Sprawozdania dostępne są pod linkiem: http://sprawozdanie-ppgr.choczewo.com.pl/

UWAGA: Jedno sprawozdanie dotyczy jednej umowy.