Gazy z łupków

Dostępne publicznie strony internetowe traktujące o problematyce węglowodorów niekonwencjonalnych (gaz z łupków)

Broszura_ConocoPhillips

Broszura_Lane_Energy_Poland

Broszura_Lane_Energy_Poland_wer_kaszubska

Broszura_płyn_szczelinujacy

Broszura_szczelinowanie_hydrauliczne

Broszura_szczelność_otworów_wiertniczych