Category Archives: Organizacje pozarządowe

Sprawozdanie z wykonania programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2022

Sprawozdanie – program współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2022 roku

Posted in Organizacje pozarządowe | Możliwość komentowania Sprawozdanie z wykonania programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2022 została wyłączona

WYNIKI z przeprowadzonego otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

W związku z rozstrzygnięciem otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2023 roku poniżej przedstawia się wyniki przedmiotowego konkursu oraz zaproszenie do podpisania umów. Zaproszenie do podpisania umowy w związku z przeprowadzonym konkursem na realizację zadania publicznego z programu … Continue reading

Posted in Aktualności, Organizacje pozarządowe | Możliwość komentowania WYNIKI z przeprowadzonego otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z programu współpracy z organizacjami pozarządowymi została wyłączona

Programu współpracy Gminy Choczewo z organizacjami pozarządowymi – komisja konkursowa

W dniu 01 marca 2023 Wójt Gminy drogą zarządzenia ( nr 25/2023) powołał komisje konkursową do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Choczewo. Prace komisji potrwają od 01.03.2023 do 10.03.2023, a w jej skład … Continue reading

Posted in Aktualności, Organizacje pozarządowe | Możliwość komentowania Programu współpracy Gminy Choczewo z organizacjami pozarządowymi – komisja konkursowa została wyłączona

Otwarty konkursu ofert z programu współpracy Gminy Choczewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023

Oferty należy składać w terminie do 28 lutego 2023 r. w sekretariacie Urzędu Gminy Choczewo przy ul. Pierwszych Osadników 17, przy czym w przypadku składania ofert za pośrednictwem poczty tradycyjnej decyduje data dotarcia przesyłki. Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu … Continue reading

Posted in Aktualności, Organizacje pozarządowe | Możliwość komentowania Otwarty konkursu ofert z programu współpracy Gminy Choczewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023 została wyłączona

Konsultacje projektu uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Choczewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2023

Zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Choczewo nr 135/2022 z dnia 03 listopada 2022 w prowadzone będą konsultacje projektu uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Choczewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 z dnia … Continue reading

Posted in Organizacje pozarządowe | Możliwość komentowania Konsultacje projektu uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Choczewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2023 została wyłączona