Azbestowe archiwum

Na terenie Gminy Choczewo obowiązuje “Program Usuwania Azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Choczewo” uchwalony dnia 30 lipca 2020 roku, uchwałą Nr XXII/171/2020 Rady Gminy Choczewo.

Podczas przeprowadzonej inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest ustalono, że całkowita masa wyrobów zawierających azbest wraz z rurociągami na terenie gminy wynosi 865,044 Mg.

WFOSiGW wersja kolor

www.wfos.gdansk.pl


 

2021 rok

 

Informacja o dofinansowaniu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku realizacji zadania p.n.:

„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Choczewo
– edycja 2021”

Na terenie Gminy Choczewo obowiązuje zaktualizowany program usuwania azbestu z terenu Gminy Choczewo uchwalony dnia 30 lipca 2020 roku, uchwałą Nr XXII/171/2020 Rady Gminy Choczewo.

W dniu 07.10.2021 r. została zawarta umowa dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na dofinansowanie realizacji zadania p.n.: “Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Choczewo – edycja 2021”
w ramach Programu Priorytetowego NFOŚIGW pn. “Ogólnopolski program finansowania usuwania wyborów zawierających azbest”.

Kwota dotacji wyniosła 403 zł.

Planowany koszt kwalifikowany Zadania wynosi 576 zł.

Uzyskane dofinansowanie na transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest, przyczyniło się do osiągnięcia efektu rzeczowego i ekologicznego, mającego na celu sukcesywne zmniejszenie ilości, występującego azbestu na terenie Gminy Choczewo.
W ramach zadania zostało przekazane do unieszkodliwienia 1,92 Mg pokrycia dachowego zawierającego azbest pochodzącego z jednej nieruchomości.

 


2020 rok

Informacja o dofinansowaniu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku realizacji zadania p.n.:

„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Choczewo
– edycja 2020

Na terenie Gminy Choczewo obowiązuje zaktualizowany program usuwania
azbestu z terenu Gminy Choczewo uchwalony dnia 30 lipca 2020 roku, uchwałą
Nr XXII/171/2020 Rady Gminy Choczewo.

W dniu 23.11.2020 r. została zawarta umowa dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na dofinansowanie realizacji zadania p.n.: “Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Choczewo – edycja 2020” w ramach Programu Priorytetowego NFOŚIGW pn. “Ogólnopolski program finansowania usuwania wyborów zawierających azbest”.

Kwota dotacji wyniosła 1903 zł.

Uzyskane dofinansowanie na transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest, przyczyniło się do osiągnięcia efektu rzeczowego i ekologicznego, mającego na celu sukcesywne zmniejszenie ilości, występującego azbestu na terenie Gminy Choczewo.
W ramach zadania zostało przekazane do unieszkodliwienia 3,172 Mg pokrycia dachowego zawierającego azbest.


2019 rok

Informacja o dofinansowaniu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku realizacji zadania p.n.:

„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Choczewo
– edycja 201
9

Na terenie Gminy Choczewo obowiązuje „Program Usuwania Azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Choczewo na lata 2014-2032” uchwalony dnia
22 grudnia 2014 roku, uchwałą Nr III/8/14 Rady Gminy Choczewo. W 2019 roku została opracowana aktualizacja w/w programu, a na początku 2020 r. zostanie podjęta uchwała Rady Gminy ws. jej przyjęcia.

W dniu 16.12.2019 r. została zawarta umowa dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na dofinansowanie realizacji zadania p.n.: “Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Choczewo – edycja 2019”
w ramach Programu Priorytetowego NFOŚIGW pn. “Ogólnopolski program finansowania usuwania wyborów zawierających azbest”.

Kwota dotacji wyniosła 11.100,00 zł.

Uzyskane dofinansowanie na transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest, przyczyniło się do osiągnięcia efektu rzeczowego i ekologicznego, mającego na celu sukcesywne zmniejszenie ilości, występującego azbestu na terenie Gminy Choczewo.
W ramach zadania zostało przekazane do unieszkodliwienia 18,500 Mg pokrycia dachowego zawierającego azbest.


2017 rok

Informacja o dofinansowaniu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku realizacji zadania p.n.:

„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Choczewo
– edycja 2017”

Na terenie Gminy Choczewo obowiązuje „Program Usuwania Azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Choczewo na lata 2014-2032” uchwalony dnia 22 grudnia 2014 roku, uchwałą Nr III/8/14 Rady Gminy Choczewo.

W dniu 29.09.2017 r. została zawarta umowa dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na dofinansowanie realizacji zadania p.n.: “Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Choczewo – edycja 2017” w ramach Programu Priorytetowego NFOŚIGW pn. “SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW. Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest”.

Koszt kwalifikowany zadania: 7.318,00 zł.

Kwota dotacji wyniosła 4.770,00 zł.

Uzyskane dofinansowanie na transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest, przyczyniło się do osiągnięcia efektu rzeczowego i ekologicznego, mającego na celu sukcesywne zmniejszenie ilości, występującego azbestu na terenie Gminy Choczewo. W ramach zadania zostało przekazane do unieszkodliwienia 13,37 Mg pokrycia dachowego zawierającego azbest.


 

2016 rok

Informacja o dofinansowaniu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku realizacji zadania p.n.:

„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Choczewo
– edycja 2016”

Na terenie Gminy Choczewo obowiązuje „Program Usuwania Azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Choczewo na lata 2014-2032” uchwalony dnia 22 grudnia 2014 roku, uchwałą Nr III/8/14 Rady Gminy Choczewo.

W dniu 03.08.2016 r. została zawarta umowa dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na dofinansowanie realizacji zadania p.n.: “Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Choczewo – edycja 2016” w ramach Programu Priorytetowego NFOŚIGW pn. „Gospodarowanie odpadami inne niż komunalne. Część 2) – Usuwanie wyrobów zawierających azbest” oraz “SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW. Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest”.

Koszt kwalifikowany zadania: 178,00 zł.

Kwota dotacji wyniosła 150 zł, w tym:
89,00 zł – środki pochodzące z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
61,00 zł – środki pochodzące z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Uzyskane dofinansowanie na transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest, przyczyniło się do osiągnięcia efektu rzeczowego i ekologicznego, mającego na celu sukcesywne zmniejszenie ilości, występującego azbestu na terenie Gminy Choczewo. W ramach zadania zostało przekazane do unieszkodliwienia 0,445 Mg pokrycia dachowego zawierającego azbest.


2015 rok

Informacja o dofinansowaniu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku realizacji zadania p.n.:

„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Choczewo
– edycja 2015”

Na terenie Gminy Choczewo obowiązuje „Program Usuwania Azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Choczewo na lata 2014-2032” uchwalony dnia 22 grudnia 2014 roku, uchwałą Nr III/8/14 Rady Gminy Choczewo.

W dniu 29.07.2015 r. została zawarta umowa dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na dofinansowanie realizacji zadania p.n.: “Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Choczewo – edycja 2015” w ramach Programu Priorytetowego NFOŚIGW pn. „Gospodarowanie odpadami inne niż komunalne. Część 2) – Usuwanie wyrobów zawierających azbest”.

Koszt kwalifikowany zadania: 2.116,00 zł.

Kwota dotacji wyniosła 1.790 zł, w tym:
1.049,00 zł – środki pochodzące z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
741,00 zł – środki pochodzące z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Uzyskane dofinansowanie na zbieranie, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest, przyczyniło się do osiągnięcia efektu rzeczowego i ekologicznego, mającego na celu sukcesywne zmniejszenie ilości, występującego azbestu na terenie Gminy Choczewo. W ramach zadania zostało zdemontowane 2,646 Mg pokrycia dachowego zawierającego azbest, które następnie zostało przekazane do unieszkodliwienia.