Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Choczewo

KONKURS AZBEST 2020

Wójt Gminy Choczewo informuje, że ruszył nabór wniosków na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Choczewo – edycja 2020, współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Gdańsku. Wnioski należy składać w terminie do 01.06.2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy Choczewo.
Jednocześnie informuje, że kwota dofinansowania wynosić będzie 70 % kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż:
– 600 zł/Mg dla zadania składającego się z demontażu, zbierania, transportu
i unieszkodliwiania odpadu
– 300 zł/Mg dla zadania składającego się z transportu i unieszkodliwiania odpadu
Przyjmuje się, że 1 m2 powierzchni płyt azbestowo-cementowych waży 0,0135 Mg

Przykład dla dachu o powierzchni 120 m 2
120 m2 x 0,0135 Mg = 1,62
demontaż + transport+ unieszkodliwianie
1,62 x 600 zł = 972 zł
972 zł x 70% /100% = 680,40 zł
transport + unieszkodliwianie
1,62 x 300 zł = 486 zł
486 zł x 70 % / 100% = 340,20 zł

Zarządzenie

Wniosek

Informacja o wyrobach zawierających azbest

Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

Wzór umowy


KONKURS AZBEST 2017

INFORMACJA

WNIOSEK

Załącznik 2 – Ocena stanu


Informacja dla mieszkańców Gminy Choczewo w sprawie dofinansowania na usunięcie wyrobów zawierających azbest. Informacja_azbest – 2015

Program usuwania azbestu Choczewo 2014

Regulamin WFOŚiGW w Gdańsku

Regulamin Gminy Choczewo – Zarządzenie

Załącznik 1 Informacja o wyrobach zawierających azbest

Załącznik 2 Ocena stanu

WFOSiGW wersja kolor